Una rèplica a mida real de l’estació espacial Mir, utilitzada en el rodatge de la pel·lícula Sergio & Serguéi (Ernesto Daranas, 2018), permet als visitants experimentar com és viure i treballar a l’espai tot orbitant al voltant de la Terra a una velocitat d’uns 27.000 km/hora i com de complicades poden arribar a ser les tasques diàries i les adaptacions a la vida en ingravidesa i en un espai confinat durant molt de temps.

La rèplica, que ocupa l’espai central de l’exposició, recrea al detall diferents espais de l’estació espacial Mir com ara la zona per dormir, el gimnàs, el laboratori, el centre de control o l’acoblament d’altres naus.

L’exposició ofereix una experiència totalment immersiva, ja que permet al visitant accedir i interactuar amb els diferents espais de l’estació orbital.